Dúbravskje doliny

1.
[:Dúbravskje doliny len skala na skale,:]
beda valachovi, ej, beda valachovi, čo sa tam dostane.

2.
[:Beda mu je, beda, aj beda mu bude,:]
keď mu každý gazda, ej, keď mu každý gazda rozkazuvať bude.

3.
[:Gazda rozkazuvať a richtár ho súdiť,:]
[:Bože nám pomáhaj, ej, Bože nám pomáhaj tento rok vyslúžiť.:]

4.
[:Bože nám pomáhaj, aj Panna Mária,:]
[:aby bola šťastná, ej, aby bola šťastná pastierska rodina.:]