Bodaj skazu vzala

1
[:Bodaj skazu vzala, dupľovka na kremeň,:]
[:čo mi urobila:] deväť dier cez remeň.

2.
[:Deväť do remeňa a desiatu do mňa,:]
[:ale sa mi guľka:] v rebre zastavila.

3.
[:Tvoja je to mamko, tvoja je to vina,:]
[:chodila ste k pánom,:] vezmite mi syna.

4.
[:Vezmite mi syna na vojnu bojovať,:]
[:veď mi on nebude:] doma rozkazovať.