Počkaj že ty stará dievka

1.
Prejdú tebe tvoje časy, pôjdeš za hockoho.
Prejdú tebe časy, vypadneš von z krásy,
[:tá tvoja sloboda bude tak zodratá jak Geľove gate.:]

2.
Pod chodníkom na ľavičke sedávati budeš,
kerý šuhaj tade pôjde, naňho volať budeš.
Oči jako sojka, nos ako uhorka,
[:ústa ako vráta, zuby sa ti stratia, viac sa nenavrátia.:]

3.
Jak slanina deväť ročná, budeš pekná biela,
jak tekvica je prezretá, bude hlava tvoja.
[:Oči jako sojka, nos ako uhorka,
ústa ako vráta, zuby sa ti stratia, viac sa nenavrátia.:]