Myjavské dievčence

Myjava

1.
Myjavskie dievčence, dlhie sukne majú,
[:sami si mládencov do sypky volajú.:]

2.
Ked do krčmy prídu, učia ich tancovat,
[:prídu do koscela, nevedia zaspievat.:]

3.
Prídu do koscela, sadnu do lavice,
[:jedna druhej šepce, kera kereho sce.:]

4.
Nepozru do knižky, ani na patrički
[:jedna druhej šepce, do kerej pivnici.:]