My jalubští mládenci

[: My jalubští mládenci, sejdem sa na konci, :]
[: tam sa spočítáme, tam sa spočítáme, smeli tady všeci. :]

[: Není tu jedného, kamaráda mého, :]
[: poďme sa podívat, poďme sa podívat ke galánce jeho. :]

[: Milá poď k muzice, prosím ťa velice, :]
[: odpadne ně kameň, odpadne ně kameň, od mojého srdce. :]