Hej, napime še chlopci bo še rozejdzeme

1.
Hej, napime še, chlopci, bo še rozejdzeme.
Hej, miňe roček i dva, hej, može še zejdzeme

2.
Hej, miňe roček i dva, može i tri ročki.
Hej, pokeľ še zejdzeme, hej, u tej kačmaročki.

3.
Hej, karčma murovana, kačmarka kaprava.
Hej, može nam naľeje, hej, vinka do pohara.

4.
Hej, kačmaru malo maš, ňedavaj na rovaš.
Hej, rovaš še ci straci, hej, Panbuch ci zaplaci.