Z Europy do Ameriky som sa brau

Sološnica, Záhorie

1.
Z Europy do Ameriky som sa brau,
ťažko som ja svoju ženu opúšťau.
[:Zaňechal som nielen ženu, aľe aj štyry dzeci,
snáď vám buďe sám Pán Boh na pomoci.:]

2.
Tri dni a tri noci na žeľeznici,
šikujú nás do prístavu četníci.
[:Ten prístav sa Brémy volá,
chleba vám tam ňedajú,
na šífkarty chlapi tri dni čakajú.:]

3.
Čtrnásť dní mrzňeš na hornej palube,
preboha, kedy už druhý breh buďe.
[:V americkej casigarďe štyry dni nás držali,
než nás naši kamaráti odvédli.:]

4.
Nuž a potom brali nás do roboty,
popod zem do jamy uhle kopaty.
[:Ťažká práca, krvavé sú americké tolare,
či vás ešťe uvidím, dzeci drahé.:]