V baru sedí každý den

Študlov

1.
[:V baru sedí každý den,:]
[:bere jednú za týden.:]

2.
[:Eveňú end rojál strít,:]
[:kerú chce, tam može mít.:]

3.
[:Na mňa klepe v sobotu,:]
[:dyž mám velkú robotu.:]

4.
[:Choď si domú, milovník,:]
[:v riť mňa možeš polúbit.:]