Už ten môj mužíček z Ameriky idze

Horná Maríková, Púchovsko

1.
Už ten môj mužíček z Ameriky idze,
a ja o tom dobre viem, že ma von bic buje.

2.
Ňebi ma, mužičku, šak ty ňemáš prečo,
a ja ťebe vyrátam, čo som dala začo.

3.
Dala som oráčom, dala som kopáčom,
dala som hnoj vyvozic, aj lúčky pokosic.

4.
Ešte mi ostaly štyri grajcárenky,
za tie som si kúpila v krčme borovienky.

5. Ešťe mi ostaly dve zlatky strieborné,
za tie som si kúpila krpčence červené.