Tam daleko za morem

Lozorno, Záhorie

1.
Tam, daleko, tam za morem,
vzdálená si vlasť moja,
[:kde mi milá horem zmírá,
že miláčka víc nemá.:]

2.
Preč sem sa, drahí rodiče,
preč sem sa já odebrau,
[:prítelíčku v svjece nemám,
len večerňí vjezdičku.:]

3.
Pabe Bože, daj mi krídla,
daj mi krídla orlice,
[:abych moheu tam zalecet,
kde sú moji rodiče.:]