Stradám, stradám, ňemám čo jesť

Hlohovec

1.
[:Stradám, stradám, ňemám čo jesť,:]
až buďem veliký do Ameriky,
stradám, stradám, ňemám čo jesť.

2.
[:Stradám, stradám, ňemám čo jesť,:]
krumple vykopali a mňe nič ňedali,
stradám, stradám, ňemám čo jesť.

3.
[:Stradám, stradám, ňemám čo jesť,:]
repu vytáhali, mňe nič ňedali,
stradám, stradám, ňemám čo jesť.