Sedem listú od ženy sem dostal

Skalica

1.
Sedem listú od ženy sem dostal,
abych sa já z Ameriky dom bral,
ženo moja domú sa nestrojím,
lebo sa já teho mora bojím.

2.
Ked na šífu umre, kňeza nemá,
ani mu tam žádný truhlu nedá,
do měcha ho místo truhly dajú,
do vody ho v noci pohodijú.

3.
Proto, že mu šecko dobré prejú,
železo mu do měcha pridajú,
aby morské ryby co sú na dňe,
co jim patrí nehledaly marňe.

4.
Neboj sa, mužičku, morskej vody
veď voda žádnemu neuškodí,
kerá cesta v Ameriku vede,
tá ťa, múj mužíčku, dom dovede.