Pýtalo sa dívča o šesnástom letě

Hriňová

1.
Pýtalo sa dívča o šesnástom leťe,
pýtalo sa mamky, kďe je oťec v sveťe,
no len, mamka, no ľen už,
povezťe, kďe je váš muž.

2.
Ach, cerenka, cera, v Amerike robí,
tabačisko kúri, cuzí ženy lúbí,
paľenôčku pije muž,
nevrátí sa nikdy už.

3.
Ach, mamička, mamka, pustiťe ma za ním,
keď pán Boh dopustí, možno vám ho vrátím,
doma ostaň, doma čuš,
čo ťa po ňom, je to muž.