Keď som išiel okolo

1.
Keď som išiel okolo hájka zeleného,
odtrhol som si listek, listeček z stromu dubového.

2.
Nebol že to listeček, ale bolo jadro,
čo som sa k vám nachodil, nachodil, všetko bolo darmo.

3.
Keď som išiel okolo, medzi dverma stála,
tak žalostne plakala, plakala, jak by hudba hrala.

4.
Čože plačeš, nariekaš a mne nič neriekaš,
pre koníčka vraného, vraného, maštalenky nemáš.

5.
Chytí koňa za uzdu, šup ho do maštale,
a milého za rúčku, za pravú, hybaj do postele.