Pletla jsem

Moravská, mierne

1.
Pletla jsem, pletla jsem, proplétala jsem,
červeným, zeleným, modrým harase.

2.
Ještě mi zůstalo klubíčko nití,
pomoz mi děvčátko, pomoz mi šíti.