Ked sme šidiľi

Hudba a text: A. Bachleda, skupina Perfect

1.
Ked sme šidiľi raz vo dvoje,
stiskal, ciluval ličko moje,
[:i prituľil vin mňa ku sobi,
moje serdečko patri tobi.:]

2.
Poďme do domu, mi Jaňičku,
už slnko zašlo za horičku,
[:bo jak by ja doma nespava,
moja mamka by ňa hľadava.:]

3.
Moja mať ma pre ňa druhoho,
vydati mene chce za ňoho,
[:choc moje serca žaľom muči,
mať moja nas dvoje rozvuči.:]

4.
Tam pid tym ľisom veľka vuka,
smutno tam čuty špiv slavika,
[:dnes moja ľubov za muž, ide
serce mi za ňom žaľom hyne.:]