Na medži rosne hrušočka

1.
Na medži rosne hrušočka,
ja molodeňka, ja molodeňka.
Na medži roste hrušočka
ja molodeňka divočka.

2.
Ja tam na medžu chodyla
zo serpom travu, zo serpom travu.
Ja tam na medžu chodyla
zo serpom tavu kosyla.

3.
Do zajdy m travu skladala
a prežalosni, a prežalosni.
Do zajdy m travu skladala
a prežalosni m plakala.

4.
Ľude sa mene prosyli,
čom sa mi očka, čom sa mi očka.
Ľude sa mene prosyli,
čom sa mi očka rosyli.

5.
Iši sa buduť rosyti,
bo mene prestav, muj ľubyj frajir.
Iši sa buduť rosyti,
bo mene prestav ľubyti.

6.
Prestaň divočko plakati,
maš sa ty koli, maš sa ty koli.
Prestaň divočko plakati,
maš sa ty koli vydati.