Šijte ně, maměnko, košulenku

1.
[:Šijte ně, maměnko, košulenku:]
[:a já si pojedu pro galánku.:]

2.
[:Šijte ně, maměnko, vyšívanú,:]
[:ať já mám galánku pohaňanú.:]

3.
[:Kdo ně ju pohaňal? Všeci ludé,:]
[:a já za ňú půjdu, moja bude.:]