Dostal sem koníčka

1.
Dostal sem koníčka, ryzo vraného,
na štyri noženky okovaného.
[:Na něm pantla červená, tu ně dala má milá,
abych si nastrojil vraného koňa.:]

2.
Dostal sem koníčka, ryzo vraného,
na štyri noženky okovaného.
[:Můj koníček se leká, viděl Turka z daleka,
aj, Bože, razbože, vojna veliká.:]