Číže to koníčky

1.
Číže to koníčky, hore polú idú,
to sú Janíčkovy, co ho věšať budú.

2.
Stavjajú, stavjajú šibéničky dvoje,
enom snad pán Bůh ví, keré budú moje.