Čtyri koně ve dvoře

1.
Čtyri koně ve dvoře, ve dvoře,
[:žádnej s nima neore, žádnej s nima neore, neo-re.:]

2.
Ore s něma Janíček, Janíček,
[:červený jak hrebíček, červený jak hrebíček, hrebíček.:]

3.
Jak do konca dooral, dooral,
[:na svú milú zavolal, na svú milú zavolal, zavolal.:]

4.
Poď, má milá, poď ke mně, poď ke mně,
[:, já ti povím, co je mně,já ti povím, co je mně, co je mně.:]

5.
Bolí ňa má hlavička, hlavička,
[:pobily ju mamička, pobily ju mamička, mamička.

6.
Tatížek ňa bili též, bili též,
[:že k vaším já šlapem réž, že k vaším já šlapem réž, šlapem réž.:]

7.
Nech ťa pro mňa nebijú, nebijú,
[:možeš chodit za inú, možeš chodit za inú, za inú.:]

8.
Já za inú nepúdu, nepúdu,
[:rači sa dám na vojnu, rači sa dám na vojnu, na vojnu.:]

9.
Na vojnu sa nedávaj, nedávaj,
[:truc rodičom nedělaj, truc rodičom nedělaj, nedělaj.:]

10.
Na vojnu se preca dám, preca dám,
[:truc rodičom udělám, truc rodičom udělám, udělám.:]