Keď sem já k vám chodívával

1.
Keď sem já k vám chodívával, chodilo nás pět,
nechtělas mně ty povědět, kerého budeš chceť.
[:Juru lebo Jána, lebo kamaráda,
nechtělas mně ty povědět, kerého máš ráda.:]