Enom mě šenkýřko vína nali

skočná

1.
Enom mě šenkýřko vína nali,
na to sa nedívej, že su malý.
[:Že su malý, peněz mám dost,
šak já ti zaplatím jak jinší host.:]

2.
Kyjovská šenkýřka vína nese,
až se jí ručenka celá třese.
[:Nalej ně ho, podej ně ho,
šak já mám peníze, zaplatím ho.:]

3.
Estli mě šenkýřko vína nedáš,
půjdu ťa žalovat na kancelář.
[:Na kancelář, mezi pány,
budeš mít šenkérko oplétání.:]