Rodzeľi še šľivki

1.
[:Rodzeľi še šľivki nad zahradami,:]
[:povedalo švarne dzevče, že pojdze z nami.:]

2.
[:Mi po dzevče prišľi, mac ho ňedala,:]
[:co bi sebe bez dzivčeca sama počala.:]

3.
[:Dobreže je mamko, dobreže je vam,:]
[:vi ľihace do posceľi a ocec ku vam.:]

4.
[:A ja ňebožatko, ja ľen vše sama,:]
[:obracam še po kanapoch, koľe me slama.:]