Ešči som ňezacal šekerečku v ľeše

1.
Ešči som ňezacal šekerečku v ľeše,
[:už mi moja mila, už mi moja mila
frištik, obed ňeše.:]

2.
Mila moja, mila, ľem ci jedna chiba,
[:pri jarečku bivaš, pri jarečku bivaš,
nožki ňeumivaš.:]

3.
Kebi ši bivala daľej od jarečka,
[:horša bis chodzela, horša bis chodzela
jak ta ciganečka.:]

4.
Ňič še mi ňepači na celim valaľe,
[:ľem toto dzifčatko, ľem toto dzifčatko
co biva pri fare.:]

5.
Chodzil ja ku tebe, či oheň, či voda,
[:tak ši povedala, tak ši povedala,
že ci ľičko škoda.:]

6.
Že ci ľičko škoda, mojeho škodňejše,
[:ta ja sebe najdzem, ta ja sebe najdzem
dzifče povoľňejše.:]

7.
Frajerečki dvacec a ja ľem sam chlapec,
[:teras mi povice, teras mi povice,
ktora me ľubice.:]

8.
Či tota najmladša, či tota najstarša,
[:či tota Hanička, či tota Hanička,
co ma bile ľička.:]