Či zhori či zdoli

1.
Či zhori či zdoli žimni viter duje,
[:sama aňi ňeznam, dze mili nocuje.:]

2.
Povedala ja ci, ešči ci raz povim,
[:že ja o takoho frajira ňestojim.:]

3.
Frajiročko moja, na druhim valaľe
[:ňež ku cebe pridzem daco še mi staňe.:]

4
Daco še mi stalo, daco še mi staňe,
[:frajiročko moja, ňež dojdzem gu tebe.:]