Nevím si já rady

Moravská

1.
Nevím si já rady,
jak mám nažat trávy,
[:srpek nový polámaný,
kdože ně ho spraví.:]

2.
Mám bratra kovára,
zajdu k němu zrána,
[: on ně spraví srpek nový
a já budu ráda.:]