Nalej krčmár vína

1.
Od dávnych čias dobrý známy je kvas,
čo budí príjemnú náladu v nás.
Liek proti smútku, skrýva sa v súdku,
verte či nie, je to tak.
Ten, kto už dávno prestal sa smiať
a nevie, kde dobrú náladu vziať,
hoc teraz smúti, po víne s chuti,
spieva si ako vták.

Ref:
[:Nalej krčmár vína a ty hudba hraj,
nech každý spomína na náš milý kraj.
Víno čo tu máme nemá páru vo svete,
na zdravie vám želáme, len si dobre vypite.:]