Na tem brockém rýnku

Moravská, Brodská

1.
Na tem brockém rýnku kameň na kameňku,
nemôžu zapomňeť na svú Kateřínku.

2.
Na tem brockém rýnku kameň na kameni,
nemôžu zapomňeť na své potešení.