Hory, hory, hory černé

Moravská, Horní Němčí

1.
[:Hory, hory, hory černé,:]
ne jednú sem přešel přes ně.

2.
[:Nejednů sem nevečeřal,:]
keď sem za svú milů běžál.

3.
[:Má milá zas nesnídala,:]
dveřa za mnú zavírala.

4.
[:Frajárečko starodávná,:]
pro tebe mňa nechce žádná.

5.
[:Pro tebe mňa nemiluje,:]
na tebe mňa ukazuje.