Tristo mil široká

Moravská, Horňácka

1.
Koválofská lúka tristo mil široká
do rána mjeua byt pokosená.
Kosili ju chuapci, chvojnickí muádenci
a já sem za nima zahrábaua.