Tá ševcova kobyła

Moravská, Horňácka

1.
Tá ševcova kobyła, dokáď mohła chodila,
až nemohła, u židákú kosti słožiła.

2.
Jednému dała kúby, co je dobré nech lúbí,
a druhému ty kopyta, nech sa opítá.

3.
Tretímu dała streva, že ho nikde netreba,
a štvrtému, jak kdo chce žit, dyž chce pánem byt.