Pujdu, mamko, pujdu

1.
[:Pujdu, mamko, pujdu, do tej Ameriki:]
[:ňič vam ňezochabju, ňič vam ňezochabju,
ľem žaľ preveľiki.:]

2.
[:Može vam mamočko, može vam ceško bic:]
[:vichovaľi sce me, vichovaľi sce me
ňebudu vam robic.:]

3.
[:Ta ja, mamuš, ta ja, u tej Americe,:]
[:šijem nove šati, šijem nove šati,
v pľaci na fabrice.:]

4.
[:Kedz mašinu pušča, ňitki še tarhaju.:]
[:a mňe, moja mamčuš, a mňe, moja mamčuš,s
ľizi zaľivaju.:]