F kerestúrskem cinteríčku

Trnavsko

1.
[:F kerestúrskem cinteríčku,:]
[:plejú dzífki bazaličku.:]

2.
[:Plejú, plejú, preplévajú,:]
[:ze slzáma polívajú.:]

3.
[:Nepolívaj ze slzáma,:]
[:hen máš vodu za dveráma.:]