Nebráňťeže mi, mamko

1.
Nebráňťeže mi, mamko, čože mi máte brániť,
[:pretože vy nemáte muojho frajera haniť.:]

2.
Ani tuná nebudem, ani domov nepuojdem,
[:akože ťa, milý muoj, akože ťa zabudnem.:]

3.
Muzika mi zahrala, veru sa neradujem,
[:bo ja frajera nemám, tancuvati nepuojdem.:]