Zahučali hory, zahučali lesy

1. 
Zahučali hory, zahučali lesy,
[:kdeže sa podeli, kdeže sa podeli
moje mladé časy.:]

2. 
Moje mladé časy neužili krásy,
[:moje mladé letá, moje mladé letá
neužili sveta.:]

3. 
Ešte sa ten kameň vo vode obráti,
[:ale moja mladosť, ale moja mladosť
už sa nenavráti.:]

4.
Mladosti, mladosti, mali sme ťa dosti.
[:ale už nemáme, ale už nemáme,
ani medzi prsty.:]

5. 
Mladosť moja, mladosť, vyšlas mi na márnosť,
[:vyšlas mi na márnosť, vyšlas mi na márnosť
pre moju nedbalosť.:]

Zahučali hory

Zahučali hory, zahučali lesy


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú