Co je to za hora

Moravská ze Slovácka

1.
Co je to za hora, hora bez javora,
[:co je to za dívča, keď nemá frajíra.:]

2.
Keď nemá frajíra, nemá ani reči,
[:nemajú proč plakat její modré oči.:]

3.
Javorová loďka, dubové vesélko,
[:prevez mňa má milá cez malé jazérko.:]
  
4.
Já ťa neprevezu, já sa vody bójim,
[:nechoď k nám šohajku, já o ťa nestojím.:]

Príspevky na upgrade stránok

od 15.11.2016 ste prispeli sumou:
€ 1500
donation thermometer
donation thermometer
€ 493
donation thermometer
33%
Aktualizované
14.1.2017
Ďakujeme za Váše príspevky na ďalší rozvoj týchto stránok.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7368
Noty pre akordeón: 3217
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 209
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 29
Noty - melódia: 816
Noty - vianočné: 131

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú