Spievanky, spievanky

1. 
Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali?
Či ste spadli z neba, či ste rástli v háji.

2. 
Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.

3. 
Zaspievaj slávičku, v zelenom hájičku
a ja si zaspievam cestou po chodníčku.

4. 
Keď si ja zaspievam v ružomberskom poli,
hlas môj sa uderí o martinské zvony.

5. 
O martinské zvony o tie biele domy,
o ten najbielejší, kde môj najmilejší.

6.
Robota, robota, na celý deň ťa mám,
nechce sa mi robiť, ak si nezaspievam.

Spievanky, spievanky

Spievanky, spievanky


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú