Slovenské mamičky

1. 
[:Slovenské mamičky pekných synov máte,:]
[:vychovali ste ich na vojnu ich dáte.:]

2. 
[:Vychovali ste ich ako to vtáčatko,:]
[:za nimi zaplače nejedno dievčatko.:]

3. 
[:Nejedno dievčatko rúčky zalamuje,:]
[:škoda ťa, preškoda, na tej vojne bude.:]

4. 
[:Škoda ťa, preškoda, tej krvi červenej,:]
[:ktorá sa vyleje na lúčke zelenej.:]

5. 
[:Na lúčke zelenej, v zelenom hájičku,:]
[:škoda ťa, preškoda, švárny šuhajíčku.:]

Slovenské mamičky

Slovenské mamičky

Slovenské mamičky


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú