Páslo dievča pávy

1. Páslo dievča pávy vtom zelenom háji,
[:prišli k nemu dva švárni mládenci, poď ty dievča s nami.:]

2. 
Keď ja s vami pôjdem, kde ja pávy pohnem?
[:Pohni pávy dolu dolinami, poď ty, dievča s nami.:]

alebo:

2.
Išla by ja s vami, keby nie tie pávy,
[:pusť tie pávy dolu dolinami a ty pôjdeš s nami.:]

Páslo dievča pávy


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú