A ja taka dzivočka

1.
A ja taka dzivočka, cingi ľingi bom.
Rada vijem pirečka, cingi ľingi bom.
[:Rada vijem, rada dam, cingi ľingi bom, bom, bom,
i za kalap zakladam, cingi lingi bom.:]

2.
A ja taka jak i mac, cingi ľingi bom,
čarne oči mušim mac, cingili ľingi bom.
[:Čarne oči mac mala, cingi ľingi, bom, bom, bom,
ja še na ňu podala, cingi ľingi bom.:]

3.
A ty cigan šumňe hraj, cingi ľingi bom,
na dzivčata ňežmurkaj cingi ľingi bom.
[:Na dzivčata, na šumne, cingi ľingi bom, bom, bom,
naj ňechodza po humňe, cingi ľingi bom.:]

4.
A ti cigan šaľeni, cingi ľingi bom,
čerajme še na ženi cingi ľingi bom.
[:Tvoja čarna kandrata, cingi lingi bom, bom, bom,
moja bila bohata, cingi lingi bom.:]

A ja taka dzivočka

A ja taká dzivočka

A ja taká dzivočka

A ja taká dzivočka

A ja taká dzivočka


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú