Odam še ňeodam

1. 
Odam še ňeodam, i doma še pridam.
Ja svojej maceri čežko robic ňedam.
[:Na gambočki kupca mala a na líčka maľara,
čom by ja še Bože hore ňetrimala.:]

2. 
Čo by ja še Bože ňetrimala hore.
Kedz po našim dvore chodza frajírove.
[:Na gambočki ...
---- 

Oddam śe ňeoddam

1.  
Oddam śe ňeoddam i doma śe pridam,
ja svojej maceri češko robic ňedam,
[:na gambočki kupca mala a na ľička maľara,
čom bi ja śe, Bože, hore ňetrimala.:]

2.  
Čom bi ja śe, Bože, ňetrimala hore,
ket po našim dvore chodza frajirove,
[:ej, mam take frajirče, ej, 16 ročne dzivče,
ket ho chcem ulapic, muśim śe pochlapic.:]

alebo:
2.  
Frajir še mi žeňi, na voľu mu davam,
naj bere keho chce, ja še nevydavam.
[:Ej, mam take frajirče, ej, šesnasc ročne dzifče,
ket ho chcem ulapic, muśim śe pochlapic.:]

Odam še, ňeodam

Odam še, ňeodam


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú