O poštáre abel

1. 
[:O poštaris Ave,l telegramos anel,:]
[:sar me les genava, genava, o bala čingera, čingera,
džamore, džamore, džamore, na kamav tut.:]
 
2. 
[:Idze poštar idze, telegram mi ňeše.:]
[:Jak som ho čitala, čitala, vlasi si trhala, trhala,
ňechodz mi do dvora, do dvora, bo ja ňe tvoja.:]

alebo
[:O poštári avel telegramos anel.:]
[:Sarmele dikhavav, dikhavav, mre bala čhingerav, čhingerav,
džamóre, džamóre, džamóre, na kamav tut.:]

O poštáre abel


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú