Neďaleko od Trenčína

1.  
[:Neďaleko od Trenčína, býva mladá Katarína. :]
[:Čierne oči má, to musí byť má milá, 
takú frajarečku chcem, čo má meno Katarína. :]

2.  
[:My sme chlapci od dediny, milujeme Kataríny. :]
[:Čierne ...

3.  
[:Takú frajerku som dostal, ako by ju sám čert poslal. :]
[:Čierne ...

4.  
[:My sme chlapci od Žiliny, milujeme Katariny. :]
[:Čierne ...

5.  
[:Od Žiliny až po Tatry, milovanie jak sa patrí. :]
[:Čierne ...

6.  
[:Vyviedol ju na vrch Tatry, využil ju jak sa patrí. :]
[:Čierne ...

7.  
[:Katarína samopašná, čo si chcela, to si našla. :]
[:Čierne ...

Neďaleko od Trenčína

Neďaleko od Trenčína

Neďaleko od Trenčína


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú