A ja taka čarna

1. 
[:A ja taka čarna jak čarna čarnica,:]
[:naj še mi vystupi šej, haj, naj še mi vystupi šej, haj,
naj še mi vystupi z drahi paradnica.:]

2.
[:Z drahi paradnica, z poľa robotnica,:]
[:bo ja taka čarna šej, haj, bo ja taka čarna šej, haj,
bo ja taka čarna jak čarna čarnica.:]

3.
[:Čarna ja, čarna ja, jak čarna čarnica,:]
[:bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej, haj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila.:]

4.
[:A ja taka bila, jak bila ľeľija,:]
[:ani ja tu ňemam, śej, haj, ani ja tu ňemam, śej, haj,
ani ja tu ňemam na dzeku frajira.:]

5.
[:Na dzeku frajira i na dzeku muža,:]
[:budzem prekvitala, śej, haj, budzem prekvitala, śej, haj,
budzem prekvitala, jak cerňova ruža.:]

A ja taká čárna

A ja taká čárna

A ja taka čarna

A ja taka čarnaA ja taka čarna

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú