Medveďku, daj labku

1.
Medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.
[:Medvedica ráno vstala, 
všetky deti vychystala,
medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.:]

Alebo:
1.
Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.
Medvedica ráno vstala, a macka si vykrúcala.
Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.

2.
Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu,
Medvieďatá tancovali, až kožúšky potrhali.
Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.
 
Alebo:
1.
Medveďku, daj labku, pôjdeme pre babku,
vezmeme ju do dediny, odreže nám kus slaniny.
Medveďku, daj labku, ...

2.
Medveďku, daj nôžku, pôjdeme pre Božku.
Vezmeme ju až do mesta, upečie nám koláč z cesta.
Medveďku, daj nôžku, ...

3.
Medveďku, daj hlávku, pôjdeme pre Slávku.
Vezmeme ju hneď do lesa, prinesie nám kúsok mäsa.
Medveďku, daj hlávku, ...

4.
Medveďku, kamarát, jedlo máš veľmi rád,
Skryjeme sa tam na lúku, najeme sa do popuku.
Medveďku, daj labku, ...

Medveďku, daj labku


Príspevky na upgrade stránok

od 15.11.2016 ste prispeli sumou:
€ 1500
donation thermometer
donation thermometer
€ 493
donation thermometer
33%
Aktualizované
14.1.2017
Ďakujeme za Váše príspevky na ďalší rozvoj týchto stránok.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7368
Noty pre akordeón: 3217
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 209
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 29
Noty - melódia: 816
Noty - vianočné: 131

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú