Na brehu riečky

tango

1. 
Na brehu riečky lodička stojí,
pojď Milko drahá sednem si do ní.
Poplujejm dál a dál, v zelený háj,
poplujem dál a dál, v zelený háj.

2. 
Loďka je malá, vesla jsou krátky,
poplujem chlapci, poplujem zpátky.
Poplujem dál a dál, v zelený háj,
poplujem dál a dál v zelený háj.

3. 
My pluli dál a dál v rákosí tmavé,
kde rybka s rybkou, spolu si hraje.
My pluli dál a dál, v zelený háj,
my pluli dál a dál, v zeleny háj.

4. 
Když začal slávik svou píseň zpívat,
začal Janíček svou milou líbat.
Líbal ji moc a moc celučkou noc,
líbal ji moc a moc, celučkou noc.

Na brehu riečky

Na brehu riečky


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú