Kukulienka, kde si bola

1. 
Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola?
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

2. 
Sedela som na tom dube, kde janíčko drevo rúbe.
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

3. 
Sedela som na tej lávce, kde Janíčko krpce láce
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

4. 
Keď som včera prala šaty, stratila som prsteň zlatý.
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

5. 
Vrabec kričí spoza kríčka, že je prsteň u Janíčka.
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

6. 
Sova volá spod jedličky, že je prsteň u Aničky.
Hajaja, kukuku, sedela som na buku,
hajaja, kukuku, sedela som na buku.

Kukulienka, kde si bola

Kukulienka, kde si bola


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú