Krásna, krásna, kde si húsky pásla

1. 
Krásna, krásna, kde si húsky pásla?
[:Niže panskej lúčky, stratila papučky.:]

2. 
Krásna, krásna, kdes papučky striasla?
[:Prišla domov s plačom, dostala korbáčom.:]

3. 
Krásna, krásna, od plaču sa striasla.
[:Mamka ju ľutala, kapustník núkala.:]

4. 
Krásna, krásna, húsky viac nepásla.
[:Nechcem kapustníka, radšej šuhajíka.:]

Krásna, krásna

Krásna, krásna


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú