Kopala studienku, pozerala do nej

1. 
[:Kopala studienku, pozerala do nej,:]
[:či je tak hlboká, ako je široká,
skočila by do nej, ej, skočila by do nej.:]

2. 
[:A na tej studienke napájala páva,:]
[:povedzže mi, milá, holubienka sivá,
kohože si panna, ej, kohože si panna?:]

3. 
[:A ja ti nepoviem, lebo sama neviem,:]
[:prídi na večer k nám, mamky sa opýtam,
potom ti ja, poviem, ej, potom ti ja poviem.:]

alebo

2. 
[:A na tej studienke napájala páva,:]
[:milý sa spytuje, milý sa spytuje, 
čieho je to pána.:]

3. 
[:A ja ti nepoviem, lebo sama neviem,:]
[:príď na večer do nás, príď na večer do nás, 
ja sa mamky dozviem.:]

4.
[:A keď prídeš do nás na vranom koničku,:]
[:uviaž si ho u nás, uviaž si ho u nás 
na našu jedličku.:]

5.
[:Tá naša jedlička pekne vyrastená,:]
[:či v zime, či v lete, či v zime, či v lete,
vždycky je zelená.:]

Kopala studienku

Kopala studienku


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú